Podmínky používání

Podmínky používání webových stránek radysazkarum.cz

1. Obecné

Používáním těchto stránek dáváte legální souhlas s těmito Podmínkami používání. Konkrétně souhlasíte s tím, že nebudete jednat proti paragrafům 2-4 uvedeným níže. V případě nesouhlasu s podmínkami používání, vám není povoleno stránek užívat a vy souhlasíte s tím, že je nebudete používat.

2. Povolené užívání

Používání stránek k jinému, než soukromému využití je zakázáno! Dále jsou je zakázáno používat jakékoli automatizované softwary či systému ke získávání dat ze stránek radysazkarum.cz pro komerční účely. V případě porušení výše uvedeného si provozovatel stránek vyhrazuje právo jednat tak, jak bude nezbytné, včetně možnosti podání soudní žaloby bez předešlého varování. Jakékoli použití výše uvedeného systému pro získávání dat z webové stránky radysazkarum.cz k použití pro komerční účely je přísně zakázáno. Screen scraping je přísně zakázán.

3. Výhrada veškerých práv k zabránění neoprávněnému užití

V případě zjištění neoprávněného užití (tzn. provádění automatizovaného prohledávání, které způsobí extrahování dat zobrazených na internetových stránkách radysazkarum.cz) si provozovatel stránek vyhrazuje právo podniknout veškeré nezbytné kroky k vymožení svých práv a zabránění neoprávněného užívání a to oznámením proti jakýmkoli stranám, které se na tomto podíl, nebo zahájením řízení dle zákona.

4. Souhlas s vyšetřováním porušení prováděné provozovatelem stránek

Vstupem na stránky radysazkarum.cz souhlasíte s tím, že provozovatel stránek může provést veškerá nezbytná vyšetřování, aby zabránila neoprávněnému užívání těchto stránek. Dále si provozovatel stránek vyhrazuje neomezené právo veškerá tato vyšetřování provádět.

5. Duševní vlastnictví

Celý obsah webových stránek radysazkarum.cz můžete využít pro nekomerční, osobní účely. Veškeré data, informace, materiály, články, analýzy, včetně log, jmen atd., stejně jako samotné rozvržení stránek podléhá autorským právům, právům na ochranu obchodní značky, nebo právům souvisejícím s duševním vlastnictvím. Jakékoli zneužití tohoto obsahu bez předchozího souhlasu provozovatele stránek je zakázáno! Žádný obsah z této webové stránky se nesmí kopírovat a takovéto jednání bude považováno za porušení těchto podmínek a může dojít ke konfliktu s právy na duševní vlastnictví provozovatele stránek.

6. Omezení zodpovědnosti

Provozovatel stránek není/nebude zodpovědná za žádnou škodu, či ztrátu způsobenou používáním stránek radysazkarum.cz a ani na jiných stránkách, na které tyto stránky odkazují. Zároveň také není a nebude zodpovědná za používání informací uvedených na těchto nebo na odkazovaných stránkách.